Zarząd RAF (RAFAMET) poinformował o zmianie prognozy wyników finansowych na rok 2019. Nowa prognoza przewiduje przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów w wysokości 83 mln zł, zysk netto w wysokości 0,83 mln zł, a wskaźnik EBITDA na poziomie 8,3 mln zł.

Opublikowana wcześniej prognoza zakładała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 89 mln zł, zysku netto w wysokości 2,25 mln zł, zaś wskaźnika EBITDA na poziomie 10,3 mln zł.

„Zmniejszenie prognozy (…) wynika z przesunięcia terminu kontraktacji usługi remontu kapitalnego wyrobu Emitenta na rok 2020. Zmiany prognoz wyników finansowych są następstwem korekty budżetów kosztów materiałowych, kosztów usług obcych oraz kosztów pracy długoterminowych kontraktów Emitenta podpisanych w latach 2016 - 2018, a realizowanych obecnie” – czytamy w komunikacie