Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą.

Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK było jednym z warunków trwającego właśnie wezwania na 100% akcji Ceramiki Nowej Gali, ogłoszonego przez Cerrad na początku września. Cerrad oferuje 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali, co oznacza 19% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane do 23 października 2019 r.

– Bardzo się cieszę, że postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody Prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji spółki oraz jej pełnej integracji z naszą firmą – powiedział Paweł Bąk, prezes Cerradu.