26 września 2019 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka RED DEV STUDIO S.A.

RDS (REDDEV) jest 383. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2019 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie informacyjnym, zawiązanie poprzednika prawnego – Red Dev Studio sp. z o.o. miało miejsce 15 kwietnia 2016 roku. W 2018 roku podjęto uchwałę w przedmiocie przekształcenia Red Dev Studio sp. z o.o. w spółkę Red Dev Studio S.A. Przekształcenie formy prawnej Spółki zostało zarejestrowane 16 listopada 2018 r.

Red Dev Studio S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Red Dev Studio S.A. wyprodukował łącznie 4 gry. Emitent wykonuje także prace zlecone dla innych producentów gier takie jak: trailery do gier (filmy reklamowe) czy projekty gier. Spółka współpracuje z 11 osobami, które tworzą 2 zespoły deweloperskie. Spółka skupia młodych i ambitnych pasjonatów elektronicznej rozrywki, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w produkcji gier. Prace nad grami prowadzone są w biurze zlokalizowanym w Olsztynie. Gry Red Dev Studio S.A. są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store oraz Google Play, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja 3-4, niskobudżetowych i wysokomarżowych gier rocznie na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne, a w przyszłości także na konsole. Tytuły Emitenta mają wyróżniać się ciekawą fabułą i ponadprzeciętną oprawą graficzną. Red Dev Studio S.A. nieustannie szuka sposobów przedstawiania rozgrywki oraz własnego stylu graficznego, wyróżniającego produkcje Spółki.