Zarząd ELB (ELBUDOWA) postanowił odstąpić od emisji akcji serii E. Jednocześnie, spółka poinformowała o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F.

Jak podano w komunikacie:

„(…) znaczącą różnicą pomiędzy planowanymi łącznymi wartościami emisji Akcji Serii F oraz Akcji Serii E, przemawiającą na korzyść emisji Akcji Serii F, jako emisji o większej wartości umożliwiającej pełniejsze zaspokojenie potrzeb płynnościowych Spółki”

Akcjonariusze spółki podczas NWZ, które odbyło się 23 września postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F.