Zarząd BAH (BAHOLDING) poinformował, że w okresie od lipca do września 2019 r. liczba sprzedanych przez spółkę samochodów była równa 847 szt. (-21% r/r). 509 stanowiły samochody marki Land Rover, a 338 marki Jaguar.

„Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 445 szt. (-23% r/r), w tym 277 samochodów marki Land Rover i 168 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 385 szt. (+16% r/r), w tym 222 samochody marki Land Rover i 140 samochodów marki Jaguar, oraz 23 samochody używane innych marek, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego” – czytamy w komunikacie

Wartość samochodów sprzedanych w tym okresie do dealerów spoza grupy, a także przez dealerów z grupy do klienta finalnego była równa 169,5 mln zł. To o -10% r/r mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W komunikacie dodano także, że w II kwartale roku fiskalnego 2019/2020, sprzedaż retail wyniosła 935 sztuk i była zgodna z założeniami ilościowymi na ten okres. Mimo to, zaplanowane wykonanie warunku sprzedaży 4 370 sztuk w całym roku fiskalnym będzie wyzwaniem. Od spełnienia tego warunku uzależnione jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Deutschland.

„Wpływ (…) mają także czynniki niezależne od Importera takie jak: rozwój rynku, dostępność finansowania, agresywność działań konkurentów, dostępność pojazdów z fabryki” - dodano