Na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych PND (POLNORD) sprzedał w III kwartale 2019 r. łącznie 117 lokali.

Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wynikach za III kwartał wyniesie 194 sztuki. Łącznie od początku 2019 r. w wyniku finansowym zostanie rozpoznanych 490 lokali.