Grupa CDL (CDRL), właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, zanotowała wzrost wyników sprzedaży w trzecim kwartale br. W tym okresie jednostkowe przychody ze sprzedaży CDRL S.A. wyniosły 75,1 mln zł, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,8 proc. Trzeci kwartał był także dobrym okresem sprzedażowym dla Buslika – w tym okresie przychody ze we wszystkich kanałach dystrybucji poza e-commerce wyniosły 71,8 mln zł, natomiast w sklepie internetowym odnotowano 2,2 mln zł przychodów, czyli o 140 proc. więcej w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej.

- Sprzedaż Grupy CDRL w trzecim kwartale br. utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Coraz bardziej widoczne są efekty synergii i działań optymalizacyjnych prowadzonych po przejęciach na przełomie 2018/2019 r. Szczególnie imponująca jest sprzedaż internetowa Buslik, która wzrosła o 140 proc. względem ubiegłego roku. Osiągnęliśmy to dzięki implementacji procesów i rozwiązań stosowanych w Coccodrillo. – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL

Od stycznia do września br. jednostkowe przychody wygenerowane przez CDRL wyniosły 190,8 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,0 proc. W ciągu trzech ostatnich kwartałów polski sklep internetowy osiągnął sprzedaż na poziomie 17,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15,2 proc. względem wyników z 2018 r. W tym okresie wzrost przychodów odnotował również Buslik. Firma wypracowała 189,2 mln zł przychodów jednostkowych, tj. o 2,6 proc więcej r/r. W imponującym tempie rozwija się sklep internetowy – od początku roku sprzedaż w tym kanale wyniosła 5,6 mln zł, czyli o 92,3 proc. więcej niż w ciągu trzech kwartałów w roku poprzednim.

Grupa CDRL zmieniła sposób informowania o wynikach sprzedażowych – jest to pierwsza publikacja danych w nowej formule, zawierającej jednostkowe kwartalne przychody CDRL S.A. (sprzedaż wszystkimi kanałami dystrybucji: sieć stacjonarna, eksport, franczyza w Polsce i zagranicą oraz sprzedaż hurtowa) oraz LLC DPM. Kolejne dane dotyczące przychodów zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu kolejnego kwartału i analogicznie do niniejszego komunikatu będą obejmowały również białoruską sieć Buslik.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące jednostkowych przychodów CDRL S.A. oraz LLC DPM (Buslik) w III kwartale 2019 r. oraz w ujęciu narastającym, wraz z danymi za okresy porównywalne. Poniższe dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych oraz korekt MSRowych.