• Inwestycja w spółkę dywidendową może oznaczać różne rzeczy, a każdy mówiący, że „inwestuję w spółki dywidendowe” może mieć na myśli co innego. Przyglądamy się trzem najpopularniejszym sposobom. >>>
  • PLW (PLAYWAY) podał, że gra Radio Commander, która miała swoją premierę na platformie Steam w dniu 10.10.2019 r. po 72 godzinach została sprzedana w ilości ponad 13 000 sztuk. >>>
  • PGN (PGNIG) w pełni zatłoczyło pojemności podziemnych magazynów gazu. Spółka jest gotowa na wzrost zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym. >>>
  • Spółka Glamox AS ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji ESS (ESSYSTEM). Wezwanie zostało ogłoszone na 42 863 637 akcji spółki po cenie 3,5 zł za akcję. >>>
  • Założyciele PUR (PURE) tworzą program motywacyjny dla kluczowych pracowników. W ramach programu przydzielonych zostanie 241 tys. akcji należących do założycieli spółki – program nie zakłada emisji nowych akcji. >>>
  • ACP (ASSECOPOL) wdroży w Urzędzie Miasta Sieradza zintegrowany system informatyczny. >>>
  • W rozmowie z inwestorzy.tv, Dariusz Piekarski, prezes zarządu SAR (SARE) omówił wyniki osiągnięte przez spółkę w I półroczu 2019 r. i odniósł się do planów spółki związanych m.in. z rosnącym znaczeniem rynku e-commerce czy nowych projektów. >>>
  • NWZA BKM (PBKM) podjęło uchwałę o emisji 3 522 705 nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla akcjonariuszy spółki. >>>
  • Według zaprezentowanych wstępnych danych ULM (ULMA) podczas III pierwszych kwartałów 2019 r. wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 29,9 mln zł oraz skonsolidowany EBITDA równy 70,6 mln zł. >>>