INK (INSTALKRK) utworzy odpis aktualizujący należności od LAG GmbH do wysokości 1 595 306,54 EUR. Decyzja ma związek z wyrokiem Sądu Okręgowego Landgericht Darmstadt oddalającego pozew spółki przeciwko kontrahentowi o zapłatę należności za wykonane prace.

„Zarząd Spółki informuje, że po przeanalizowaniu uzasadnienia przedmiotowego wyroku oraz stanowiska pełnomocnika, który reprezentował Spółkę (…) podjął uchwałę o utworzeniu, ze skutkiem na dzień 30.09.2019 roku, odpisu aktualizującego należności od LAG GmbH do wysokości 1.595.306,54 EUR” – podano w komunikacie