• Szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALI (ALTUSTFI) wyniósł w III kwartale 2019 r. 3 475 tys. zł (spadek o 67,8 % r/r). >>>
  • Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży LTS (LOTOS) były w III kwartale 2019 r. równe 7,9 mld zł. EBITDA LIFO spółki wyniosła w tym okresie 0,86 mld zł. >>>
  • Szacunkowa EBITDA ENG (ENERGA) w III kwartale 2019 r. była równa 484 mln zł, wobec 426 mln zł w wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
  • Spółka CFG poinformowała o utworzeniu Ancient Games, w której jest właścicielem 100% udziałów. Nowoutworzony zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektów z gatunku symulacje. >>>
  • Do akcjonariuszy COG (COGNOR) trafi dywidenda w wysokości 0,28 zł na akcję, zamiast uchwalonych przez WZA spółki 0,29 zł. To efekt wprowadzenia do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9. >>>
  • PKO TFI podpisało już 1000 umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Kolejne umowy czekają na podpis. >>>
  • Oferta konsorcjum MRB (MIRBUD) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia. >>>
  • PKO (PKOBP) podało, że w III kwartale 2019 r. liczba logowań do IKO była o 60% większa niż do iPKO. Łączna liczba aktywnych aplikacji wynosi już 4 mln. >>>