Zarząd LVC (LIVECHAT) informuje, że otrzymał "Interpretację Indywidualną" przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych i zagadnień związanych z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej.

Jak podano w komunikacie, w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prawidłowe jest ustalenie, że aplikacje spółki (LiveChat, ChatBot i HelpDesk) opisane w stanie faktycznym stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Natomiast ustalenie czy dochód spółki z poszczególnej aplikacji będzie stanowił dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej:

  • „w przypadku, gdy miesięczny abonament stanowi wyłącznie opłatę ponoszoną przez użytkownika za prawo do korzystania z danej aplikacji - jest prawidłowe,
  • w przypadku, gdy w ramach najwyższego abonamentu oferowane jest rozszerzone wsparcie produktowe, obejmujące wsparcie informatyków, szkolenia produktowe, dedykowanego Key Account Managera (opiekuna klienta) - jest nieprawidłowe” – podano w komunikacie

W kwestii "Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji spełnia wymogi, o których mowa w art. 24e ustawy o CIT?" nie zostało wydane osobne rozstrzygnięcie.

„W związku z otrzymaną Indywidualną Interpretacją, Spółka rozpocznie prace nad oceną tego w jakim stopniu zastosowanie preferencji podatkowej wpłynie na jej wynik netto, przy czym jednocześnie oczekuje na rozstrzygnięcie w sprawie pytania dot. prowadzenia przez nią ewidencji” – dodano w komunikacie