W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Cerrad, dotychczasowi akcjonariusze CNG (NOWAGALA) złożyli zapisy na sprzedaż 36 853 731 akcji, stanowiących 78,59% kapitału zakładowego spółki. Mimo że nie wszystkie warunki wezwania zostały jeszcze spełnione, Cerrad zdecydował się nabyć akcje giełdowego producenta płytek gresowych. Transakcja zostanie przeprowadzona 28 października, a jej rozliczenie nastąpi 30 października br.

Osiągnięcie 78,59-proc. udziału w akcjonariacie Ceramiki Nowej Gali w wyniku wezwania daje Cerradowi faktyczną kontrolę korporacyjną nad spółką oraz dużą elastyczność w podejmowaniu dalszych strategicznych decyzji, które mogą być konieczne w kontekście ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej spółki i jej dalszej integracji z Cerradem.

Cerrad został wybrany przez Ceramikę Nową Galę jako inwestor strategiczny w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, zapoczątkowanego w marcu 2017 r. Zapisy na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Cerrad przyjmowane były od 24 września do 23 października br. Cerrad oferował 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali. Waldemar Piotrowski, prezes i dotychczasowy największy akcjonariusz spółki (posiadający 23,04% akcji), zgodził się sprzedać swój pakiet po cenie o 0,01 zł niższej, tj. po 0,74 zł za akcję.

Cerrad zdecydował się nabyć akcje giełdowego producenta płytek gresowych pomimo niespełnienia części warunków prawnych określonych w treści wezwania. Dotyczyły one m.in. zmian w organach korporacyjnych Ceramiki Nowej Gali oraz zawarcia odpowiednich porozumień z instytucjami finansującymi działalność spółki.

Jednym z kluczowych warunków wezwania było również uzyskanie odpowiedniej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką zgodę Cerrad otrzymał już pod koniec września br.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu na akcje Ceramiki Nowej Gali jest Pekao Investment Banking, który pełni również rolę doradcy finansowego Cerradu. Doradcą prawnym Wzywającego jest kancelaria Clifford Chance.