Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 listopada 2019 r. 28 575 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w październiku o 199.

Na początku października 2019 r. spółka miała 28 376 klientów, a 1 listopada 2018 r. 25 628.