Zarząd VVD (VIVID) przedstawił prognozy wyników finansowych na lata 2019 – 2020. Zgodnie zaprezentowanymi danymi, spółka ma w bieżącym roku osiągnąć wynik netto w wysokości 238,63 tys. zł przy przychodach równych 11 592,07 tys. zł

Natomiast w przyszłym roku, przychody ze sprzedaży spółki mają wzrosnąć do 19 036,22 tys. zł, a wynik netto za 2020 r. osiągnąć 3 052,41 tys. zł.

„Prognoza ta sporządzona została w oparciu o przyjętą przez Zarząd Vivid Games S.A. strategię rozwoju realizowaną przez Grupę oraz przy wykorzystaniu scenariuszy finansowych przedstawionych w nocie nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2019 roku” – czytamy w komunikacie