Akcjonariusz QNT (QUANTUM), spółka Minvesta wystąpiła z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Spółka proponuje, aby do akcjonariuszy trafiła kwota 1 089 027,65 zł pochodząca z niepodzielonej części zysku osiągniętego w 2018 roku.

„Akcjonariusz w swoim żądaniu wskazuje, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest uzasadnione jego interesem, bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quantum software SA uchwałą nr 6 z dnia 11 czerwca 2019 r. zdecydowało o przeznaczeniu 1.091.342,10 zł tj. ok. 50 % zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, a według opinii Wnioskodawcy, obecny stan finansów Spółki pozwala bez uszczerbku dla jej kondycji przeznaczyć niewypłaconą, pozostałą część zysku za rok 2018 na dywidendę” – czytamy w komunikacie

Proponowana dywidenda oznaczała by wypłatę ok. 0,82 zł na akcję.

W komunikacie dodano, że walne zgromadzenie powinno się odbyć do końca 2019 roku.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły