Zgodnie z opublikowaną ofertą LTX (LENTEX) zamierza nabyć do 2 442 917 sztuk akcji własnych, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Oferta przewiduje następujące terminy:

  • 25 listopada 2019 roku - rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży
  • 02 grudnia 2019 roku  - zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży
  • 04 grudnia 2019 roku - przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji za pośrednictwem KDPW

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Pełna terść oferty w załączeniu