Z 6,2 zł na 7 zł została poniesiona cena za akcję Stopklatka w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV. Wezwanie o którego rozpoczęciu KPL (KINOPOL) informował w październiku, dotyczy 250 476 akcji STK (STOPKLA). Spółka zamiarza skupić 2,24% akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofać Stopklatkę z NewConnect.

"Zwiększona cena akcji w wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji" - napisano w komunikacie

Zapisy w wezwaniu potrwają do 29 listopada 2019 r.