Zarząd BBD (BBIDEV) poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie. Projekt jest realizowany przez spółkę zależną BBI Development, Realty 2 Management Projekt Developerski 10.

„Przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza realizacji tego projektu, który pozwoliłby osiągnąć następujące cele strategiczne: poprawę płynności PD10, spłatę istniejącego zadłużenia PD10, szybsze wygenerowanie środków finansowych oraz istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych” – czytamy w komunikacie

Dodano, że zamierzeniem Zarządu jest ukończenie rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych i podjęcie decyzji co do dalszego sposobu realizacji projektu jeszcze w roku 2019.