Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w listopadzie 2019 równe około 97,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2018 r. o około 46,2%.

Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym, czyli realizowane przez marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler i Bytom wzrosły w listopadzie 2019 r. do około 66,2 mln zł, czyli o 58,6% r/r. Natomiast sprzedaż segmentu jubilerskiego (marka W.KRUK) wyniosła około 29,2 mln zł, o 32,8% więcej niż rok wcześniej.

Łącznie, od początku 2019 r. Grupa VRG osiągnęła przychody równe około 909,8 mln zł (+38,3% r/r). Za 573,2 mln zł wypracowanych przychodów odpowiadał segment odzieżowy, a 302,5 mln zł jubilerski. To odpowiednio 53% i 22,2% wzrost w stosunku do okresu styczeń – listopad 2018 r.

„VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 53,2% i była wyższa od marży osiągniętej w listopadzie 2018 roku o około 1,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2019 wyniosła około 51,7% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku" – czytamy w komunikacie

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG była na koniec listopada 2019 równa 54,4 tys. m2. Sklepy Bytom odpowiadały za 16,4 tys. m2.