Na koniec listopada 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 312 215 960,72. To mniej niż na koniec października 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 316 299 754,67 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • "49 387 177, 62 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
  • 34 168 392,76 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 228 660 390,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie

Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 5 120 109,79 zł.

"Ponadto Spółka informuje, że na koniec listopada 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 603 611 839,13 zł" - dodano w komuniakcie

Na powyższą sumę aktywów składały się: 809 173 299,34 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, 1 371 392 973,80 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 367 606 467,71 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 55 439 098,28 zł w ramach usługi asset management.