• PKN (PKNORLEN) poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji ENG (ENERGA). Wzywający planuje skupić 100% akcji spółki po cenie 7 zł za sztukę. >>>
  • Prezes PKN (PKNORLEN), Daniel Obajtek twierdzi, że ogłoszenie wezwania na ENG (ENERGA) to realizacja celu jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku. Po przejęciu Energi udział segmentu energetycznego zwiększy się do prawie 30% EBITDA. >>>
  • PCE (POLICE) zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji spółki w ofercie dedykowanej finansowaniu Projektu Polimery Police. Skarb Państwa obejmie 5 513 722 akcji spółki o wartości ok. 56,2 mln zł. >>>
  • IST (INFOSCAN) rozpoczyna komercyjne badania w Hiszpanii. Spółka uruchamia umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. >>>
  • Zarządca KAN (KANIA) ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. >>>
  • TPE (TAURONPE) buduje szerokopasmową telekomunikacyjną w siedmiu regionach południowej Polski. >>>
  • JWC (JWCONSTR) skupi do 7 mln akcji własnych. Akcje będą nabywane po cenie 2,99 zł za akcję. >>>
  • Notatki ze spotkania zarządem AMC (AMICA) dotyczące m.in. wyników po III kw'19, podsumowania i modyfikacji strategii HIT 2023 czy budowy wartości dla akcjonariuszy [Biznesradar Premium]. >>>
  • Na koniec listopada 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 312 215 960,72. To o -1,3% mniej niż na koniec października 2019 r. >>>