Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze GK Immoblie zdecydowali o skupie akcji własnych

Udostępnij

Po licznych rozmowach i sugestiach akcjonariuszy, zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE, zdecydował o zaproponowaniu skupu akcji własnych, który był głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pojawiło się na nim około 54 akcjonariuszy uprawionych do głosowania, reprezentujących prawie 43 miliony głosów.

W trakcie głosowania w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki GKI (IMMOBILE) oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, za przyjęciem tej uchwały oddano 38 844 269 głosów. Przeciw uchwale oddano 1 301 głosów, a głosów wstrzymujących było 4 000 351. 

Spółka może nabyć maksymalnie 2 mln akcji własnych, w cenie 25 gr - 5 zł, w terminie do dnia 05.12.2024 r. Akcjonariusze przegłosowali stosowną uchwałę dotyczącą utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie 10 mln zł przez przesunięcie części kapitału zapasowego utworzonej z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus