• W latach 2020-2023 do akcjonariuszy BFT (BENEFIT) ma w postaci dywidendy trafiać co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy. To treść nowej polityki dywidendowej spółki. >>>
  • Zarząd MLG (MLPGROUP) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 3,98 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,22 zł. >>>
  • Polyslash, krakowski producent gier, jest w trakcie przygotowywania Dokumentu Informacyjnego, a debiut Spółki na NewConnect planowany jest na pierwsze półrocze 2020 r. >>>
  • Pekao Leasing pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich firm, które posłużą m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. >>>
  • Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w listopadzie 2019 r. wyniosły 12,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. sprzedaż spółki wzrosła o 16% r/r. >>>
  • Zarząd MDG (MEDICALG) podjął decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji nowych akcji. 7 stycznia 2020 r. akcjonariusze spółki zdecydują o podniesieniu kapitału poprzez emisję do 20% nowych akcji. >>>
  • W przetargu GDDKiA na budowę odcinka drogi S7 Płońsk – Czosnów oferta BDX (BUDIMEX) została oceniona najwyżej. Wartość oferty to 486 827 545,00 zł netto. >>>
  • Spółka 11B (11BIT) poinformowała o podpisaniu trzech umów dotyczących wydania gier tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie. >>>