Zarząd MLG (MLPGROUP) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 3,98 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,22 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji MLP Group, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 0,46%.

Zaliczka zostanie wypłacona 27 grudnia 2019 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 20 grudnia 2019 r.

"Zarząd Spółki oświadcza, że wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy nie wpłynie negatywnie na cash flow Spółki" - dodano w uchwale zarządu

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły