Zarząd UNT (UNIMOT) poinformował o aktualizacji prognozy skonsolidowanej EBITDA. Spółka szacuje, że 2020 r. wypracuje 62,3 mln zł, a nie jak dotychczas zakładano 44,2 mln zł. Podniesiono także szacunki EBITDA na bieżący rok, które z 57,6 mln zł wzrosły do 61,4 mln zł.

„Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Kapitałowej UNIMOT, w tym pozytywne oczekiwania Spółki co do wysokości premii lądowej i wysokich wolumenów sprzedaży oleju napędowego, jak również uwzględnienie w wyniku finansowym wpływów z nowego segmentu produktowego (produkty asfaltowe) oraz oczekiwanie wyższego, od wcześniejszych założeń, wyniku na gazie ziemnym” – czytamy w komunikacie

Jednocześnie odwołano prognozy na kolejne lata, do 2023 włącznie. Jak podano ma to związek ze znaczącymi zmianami rynkowymi od daty publikacji prognoz w strategii oraz czynnikami, które mogą mieć miejsce w przyszłości (fuzja dwóch wiodących koncernów paliwowych).

„W ocenie Zarządu powyższa sytuacja powoduje, że prognozowanie wyników z dużym wyprzedzeniem obarczone jest wysokim ryzykiem popełnienia błędu, co skłoniło Spółkę do decyzji o odwołaniu prognoz zamiast ich korygowania i ma na celu uniknięcie ryzyka wprowadzenia inwestorów w błąd co do prognozowanej sytuacji finansowej i gospodarczej Grupy UNIMOT” – wyjaśniono w komunikacie