• GPW zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki Plantwear. Debiut na NewConnect planowany jest na styczeń 2020 roku. >>>
  • CMR (COMARCH) zaplanował rozbudowę swoich oddziałów w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz utworzenie oddziału w Olsztynie. >>>
  • Ovid Works pracuje nad Dokumentem Informacyjnym i planuje debiut na rynku NewConnect w I połowie 2020 r. >>>
  • Finergis Investments i Marek Górski ogłosili przymusowy wykup akcji EGS (ERGIS). Oferowana cena za akcję została ustalona na 3,88 zł. >>>
  • PLY (PLAY) rozpoczyna współpracę z Miastem Gdynia w sieci operatora na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Modernizacja stacji bazowych pozwoli na korzystanie z sieci 5G. >>>
  • MBK (MBANK) zaprezentował strategię na lata 2020-2023. Celami na 2023 rok są ROE na poziomie ok. 10,5%, obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 40% i wzrost marży odsetkowej netto do ok. 3%. Bank panuje też wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto. >>>
  • DRAGO entertainment zakończyła kampanię crowdfundingową, w efekcie której pozyskała 1,3 mln zł, w tym 0,2 mln zł od inwestora instytucjonalnego. >>>
  • ItaCapital, spółka KRU (KRUK), wygrała we Włoszech przetarg na zakup portfela detalicznych wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 75 mln EUR. >>>
  • Zarząd IZB (IZOBLOK) uchwalił programu skupu akcji własnych. W ramach programu spółka chce skupić maksymalnie 120 000 akcji po 34 zł za sztukę. >>>
  • NWG (NEWAG) dostarczy sześć lokomotyw elektrycznych Lotosowi Kolej. Wartość umowy leasingu to 88 mln zł. >>>
  • Spółka Wing sfinalizowała zakup pakietu 56% akcji ECH (ECHO). >>>