PND (POLNORD) poinformował, że cena emisyjna akcji serii T została ustalona na 2,12 zł za sztukę. Spółka chce dzięki emisji akcji pozyskać kwotę do 150 000 000 zł.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23 października, akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji nowych akcji oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T.