Akcjonariusze KST (KONSSTALI) ogłosili przymusowy wykup akcji spółki. Oferowana cena za akcję została ustalona na 26 zł.

Wykup dotyczy 556 432 akcji spółki, które odpowiadają za 9,44% kapitału zakładowego i 9,44% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Wykup startuje 3 stycznia, natomiast dzień wykupu został ustalony na 9 stycznia 2020 r.

"W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Wykupujących" - czytamy w treści żądania

Na dzień ogłoszenia wykupu spółka oraz szesnaście wchodzących w skład porozumienia kontrolowało łącznie 90,56% akcji spółki.