Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Plantwear SA. Uchwała określa 8 stycznia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki PLANTWEAR S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Plantwear jest liderem na rynku drewnianych akcesoriów lifestylowych w Polsce. W ofercie firmy znajdziemy obecnie ponad 50 modeli zegarków, kilkanaście modeli okularów przeciwsłonecznych, oryginalne bransoletki z drewnianą zawieszką oraz etui na telefon i okazjonalne drewniane kartki z życzeniami.

W I połowie 2019 roku spółka przeprowadziła kampanię crowdinvestingową na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Dodatkowo spółka w III kwartale przeprowadziła prywatną emisję akcji. Łącznie spółka pozyskała od inwestorów 2,2 mln zł, przy wycenie na poziomie 10,0 mln zł. Za wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect odpowiada  utoryzowany doradca INC SA. Wprowadzenie akcji Plantwear do obrotu będzie także pierwszym projektem zrealizowanym przez Grupę INC, który przejdzie pełną ścieżkę upublicznienia, od zaprezentowania warunków oferty publicznej na platformie CrowdConnect.pl, po wprowadzenie na rynek giełdowy.