Spółka British Automotive Holding otrzymała od Jaguar Land Rover informację w postaci elektronicznej potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31.07.2020 r.

"Jako przyczynę nieprzedłużenia terminu obowiązywania Umowy Importerskiej do dnia 31.03.2021 r. JLR wskazał, iż z obecnej realizacji ustalonego budżetu sprzedaży nowych samochodów - 4.370 sztuk przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę pod firmą British Automotive Polska (...) wynika iż nie jest możliwe uzyskanie przez BAP uzgodnionego przez strony poziomu sprzedaży wymaganego do przedłużenia terminu obowiązywania Umowy Importerskiej" - podano w komunikacie

Sprzedaż 4 370 sztuk nowych samochodów w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 była warunkiem przedłużenia umowy importerskiej.

W związku z tym umowa wygaśnie zgodnie z treścią jej wypowiedzenia, czyli w dniu 1 sierpnia 2020 roku.