Rok 2019 dla Grupy MRC (MERCATOR), producenta i dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, rozpoczął się od trudnego okresu negatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Kontynuując długoterminowy wzrost skali działania, z kwartału na kwartał spółka dynamicznie zwiększała zyskowność, notując w rekordowym III kw. najwyższe w swojej historii wartości kwartalnych skonsolidowanych przychodów i EBITDA. Trend ten – jak wynika z opublikowanych wstępnych szacunkowych danych - nieco zwolnił w IV kwartale, niemniej Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne okresy.

Z osiągniętych wyników bylibyśmy zdecydowanie bardziej zadowoleni, jeśli nie wystąpiłyby zdarzenia o charakterze jednorazowym w Tajlandii, a także w grudniu mielibyśmy wyższe stany magazynowe. Szacunkowo wynik EBITDA wzrósłby wtedy o 20% rdr. O ile na zdarzenia losowe nie mamy większego wpływu, o tyle w bieżącym roku zamierzamy lepiej wykorzystywać popyt rynkowy dzięki zwiększaniu kapitału pracującego. Szacujemy, że moglibyśmy wygenerować dodatkowy 1 mln zł wyniku EBITDA w IV kw. w segmencie dystrybucyjnym. Zdarzenia jednorazowe w segmencie produkcji kosztowały nas także około 1 mln PLN – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Widzimy dobre rozpoczęcie roku 2020, pozostajemy optymistyczni co do kolejnych okresów. W segmencie produkcyjnym (Tajlandia), gdzie ciąży nam mocny bat tajlandzki, wdrożyliśmy już program oszczędnościowy rzędu 10-12 mln zł rocznie. Z kolei w segmencie dystrybucyjnym ponosimy koszty rozbudowy struktur i dalszej ekspansji geograficznej, co wpisuje się w długoterminową budowę wzrostu skali biznesu. W roku 2019 nasze przychody szacunkowo miały wartość 541 mln zł, czyli 28% więcej niż w roku 2018 – dodaje Witold Kruszewski.

Z kolei na szacowany ujemny wynik netto czwartego kwartału i całego roku 2019 największy negatywny wpływ miało rozpoznanie niegotówkowej aktualizacji wartości aktywa podatkowego oraz amortyzacja i koszty finansowe, ponoszone w związku z przeprowadzonym programem inwestycyjnym (fabryka rękawic nitrylowych).

Publikacji zaudytowanego raportu okresowego za rok 2019 roku Grupy Mercator Medical można spodziewać się na przełomie marca i kwietnia br. (dokładna data zostanie opublikowana do końca stycznia w stosownym raporcie bieżącym).

Wybrane rezultaty finansowe:

* Wstępne szacunkowe dane opublikowane raportem bieżącym nr 2/2020

** Wstępne szacunkowe dane opublikowane raportem bieżącym nr 2/2020 (7 mln PLN), oczyszczone o szacunkowy efekt zdarzeń jednorazowych w fabryce w Tajlandii (około1 mln PLN) oraz utraconej sprzedaży w segmencie dystrybucji (około 1 mln PLN)