Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 721 303 akcji serii G akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru.

Cena emisyjna akcji serii G nie będzie mogła być niższa niż 16,94 zł za jedną akcję.

"Zarząd Spółki informuje również, że Oferta (…) zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu zgodnie z Uchwałą Emisyjną . Przewiduje się, że proces budowania księgi popytu zakończy się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 CET” – czytamy w komunikacie

Jak podano po decyzji NWZA Medicalgorithmics o emisji, środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą spółce na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA.