MCI ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych spółki. Skup ma dotyczyć nie więcej niż 1 818 181 akcji MCI. Papiery mają być skupowane po cenie 11 zł za sztukę.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 22 stycznia  i potrwa do 5 lutego 2020 r. Przewidywany termin zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji ustalono na 14 lutego 2020 r.