Zarząd LWB (BOGDANKA) opublikował dane o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych spółki za 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, spółka wypracowała w ubiegłym roku 309,26 mln zł zysku netto. EBITDA była w tym okresie równa 769,46 mln zł, a zysk operacyjny 375,79 mln zł. Wyniki zostały osiągnięte przy przychodach wysokości 2 157,86 mln zł.

W komunikacie dodano, że produkcja węgla handlowego w 2019 r. wyniosła 9 451 tys. ton, a sprzedaż 9 359 tys. ton.

„W czwartym kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki roczne” – czytamy w komunikacie