Zarząd GOB (GOBARTO) poinformował o  zmianie strategii działania grupy na lata 2019 – 2024. Zmieniona strategia zakłada umocnienie się spółki na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce i przewiduje skoncentrowanie działalności grupy na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym. Jednocześnie spółka planuje znaczące ograniczenie aktywności w segmencie przetwórczym i kontynuowaniu jej w segmencie dystrybucyjnym oraz na pozostałych obszarach.

„W nawiązaniu (…) zmiany Strategii Emitent informuje o podjęciu czynności prowadzących do zbycia przez Emitenta należących do niego akcji w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności o rozpoczęciu rozmów z Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, jako potencjalnym nabywcą przedmiotowych akcji” – dodano w komunikacie