Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 27 lutego, akcjonariusze IPO (INTERSPPL) zdecydują o emisji nowych akcji. Emisja ma dotyczyć do 10 mln akcji serii H z ceną emisyjną na poziomie minimum 2 zł za akcję

Emisja ma mieć charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez zarząd spółki oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149.

„Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój Spółki, w szczególności na przejęcie sieci sklepów multibrandowych pod szyldem „4 Faces”, rozwój sklepów w formacie INTERSPORT 2.0, zrealizowany jak dotąd w Galerii Krakowskiej w Krakowie oraz dalszy rozwój kanału sprzedaży e-commerce" – czytamy w projekcie uchwały