Zarząd PMT (PRIME) poinformował o aktualizacji prognoz przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w IV kwartale 2019 r. Zgodnie z aktualnymi szacunkami, spółka miała w ostatnim kwartale ubiegłego roku uzyskać przychody na poziomie ok. 960 tys. zł oraz wynik netto równy ok. 400 tys. zł

W ujęciu całorocznym, przychody spółki wyniosłyby ok. 1,82 mln zł przy ok. 320 tys. zł. zysku netto.

Przedstawione szacunki są niższe niż zakładała prognoza opublikowana w listopadzie. Zakładano wówczas, że w IV kwartale spółka uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,1 mln zł, a w całym 2019 r. będzie to 1,96 mln zł.