Zarząd SES (SESCOM) rekomenduje, aby z zysku netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 równego 4 767 938,42 zł, do akcjonariuszy trafiło 29,95%. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę w kwocie 0,68 zł.

"Zarząd Emitenta uzasadnia swoją decyzję dobrą sytuacją finansową Spółki oraz zapewnia, że zaproponowana wysokość dywidendy zapewnia utrzymanie stabilnej kondycji płynnościowej Emitenta" - czytamy w komunikacie

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to pierwsza dywidenda w historii Sescom. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły