• Bazując na opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych za IV kwartał, w 2019 r. skonsolidowane przychody MRC (MERCATOR) wyniosły 541 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 24 mln zł. >>>
 • Grupa FMF (FAMUR), według szacunkowych skonsolidowanych danych osiągnęła w 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 253 mln zł, po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, wynoszący ok. 309 mln zł. >>>
 • IST (INFOSCAN) podpisała umowę dystrybucyjną z Inter Business ’91 Ltd., dzięki której rozwiązanie urządzenia spółki będą dostępne na terenie Bułgarii. Umowa została podpisana na 2 lata. >>>
 • Zapis podsumowania oraz sesji pytań i odpowiedzi z konferencji CCC poświęconej strategii GO.22 na lata 2020-22, która miała miejsce 29 stycznia 2020 r. [Biznesradar Premium] >>>
 • Zarząd PLW (PLAYWAY) poinformował o zakończeniu procesu certyfikacji gry House Flipper na konsole Xbox One oraz Playstation 4. Podano również wstępną datę premiery tytułu na tych platformach. >>>
 • Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9 marca 2020 r. akcjonariusze BTX (BETOMAX)  zdecydują o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w kwocie 3 752 000 zł. >>>
 • GPW zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki Spyrosoft i podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji producenta oprogramowania. >>>
 • Dekpol Deweloper, spółka DEK (DEKPOL), zamierza w tym roku przekazać rekordową liczbę 650 gotowych lokali przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%. >>>
 • Zarząd IMS będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2019 r. w wysokości 20 gr na akcję spółki. Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki byłaby równa ok. 5,1%. >>>
 • Zarząd PMT (PRIME) poinformował o aktualizacji prognoz przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w IV kwartale 2019 r. >>>
 • Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w styczniu 2020 r. wyniosły 10,7 mln zł. >>>
 • Zarząd SES (SESCOM) rekomenduje, aby z zysku netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 równego 4 767 938,42 zł, do akcjonariuszy trafiło 29,95%. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę w kwocie 0,68 zł. >>>