Wschodząca gwiazda

Zestawienie styczniowych rekomendacji rozpoczynamy od raportu opublikowanego przez specjalistów z Noble Securities. Wycenili oni bowiem akcje PKP (PKPCARGO) na 30,6 zł, co oznacza, że aby dotrzeć do wyznaczonej przez analityków ceny docelowej, akcje musiałyby podrożeć o niemal ¾ swojej aktualnej wartość. Sporo.

Notowaniom pomóc ma mają jednak wysokie wyniki za 2020 r., odbudowa pozycji finansowej spółki, poprawa efektywności i nadwyżka finansowa zdolna sfinansować wypłatę dywidendy.

Zdaniem autora raportu, bieżący rok ma być dla spółki przełomowy i niemal pod każdym względem lepszy od 2019 r. W dwucyfrowym tempie mają wzrosnąć zarówno przychody spółki (+10%) jak i EBITDA (+20%). Natomiast zysk netto ma charakteryzować ponad 100% dynamika wzrostu, a jego wartość przekroczyć 200 mln zł.

Nie bez znaczenia pozostaje też aktualny poziom notowań PKP Cargo. W rekomendacji zaznaczono, że trwająca przecena to reakcja na pogorszenie wyników w ubiegłym roku. Zdaniem analityka, reakcja zbyt gwałtowna.

Potencjalni liderzy wzrostu

Nie opuszczamy jeszcze rekomendacji autorstwa Noble Securities. W pierwszych dnia nowego roku wydali oni jeszcze zalecenie dla akcji APN (APLISENS), w którym wycenili je na 17,3 zł. To o ponad 60% więcej niż wynosi ich bieżąca wartość.

Jak czytamy w rekomendacji, w ubiegłym roku spółka zakończyła wieloletni program inwestycyjny, związany z rozbudową potencjału produkcyjnego. Aktualnie Aplisens przygotowuje nową strategię i według analityków będzie ona ukierunkowana na poprawę rentowności, wzrost eksportu i rozwój kanałów sprzedaży.

Nowa strategia ma wymagać też zaangażowania mniejszego kapitału, który może trafić do akcjonariuszy. Niższe inwestycji i wysoki poziom generowanej gotówki mają pozwolić na wypłatę rekordowej dywidendy i kontynuowanie jej wzrostu w kolejnych latach. Szacunki to 0,57 zł na akcję w bieżącym roku i odpowiednio 0,64 zł i 0,66  zł w dwóch kolejnych.

Z kolei zdaniem analityków DM BOŚ (a ich koledzy z Raiffeisen mają podobne zdanie) dobrą, czyli zyskowną inwestycją mogą okazać się akcje LTS (LOTOS). Wycena 111 zł (108 zł w drugim przypadku) implikuje 53% potencjał do wzrostu. Całkiem dużo, tym bardziej jeśli mówimy o spółce wchodzącej w skład WIG20 (która nie jest z branży gamingowej).

"Uważamy, że nawet przy założeniu silnego pogorszenia warunków rafineryjnych w 2020-21 w następstwie globalnego spowolnienia dynamice EBITDA w br. będą sprzyjać regulacje IMO 2020, uruchomienie jednostki koksującej oraz oczekiwana 20 proc. poprawa wolumenów wydobycia (…) Może te wyniki uzmysłowią inwestorom, jak wielka jest zdolność spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych, tym bardziej, że największe projekty inwestycyjne Lotosu dobiegają końca" -uzasadniono w rekomendacji

Jednocześnie analitycy prognozują, że Lotos wypracuje w 2019 r. 2,8 mld zł EBITDA, która w bieżącym roku wzrośnie do 3,65 mld zł, a rok później aż 4,18 mld zł. Natomiast na poziomie wyniku netto, ubiegły rok ma przynieść 1,18 mld zł, 2020 r. 1,66 mld zł, a 2021 zł 1,91 mld zł.

Propozycję inwestycyjną z WIG20 przygotował też zespół BDM. Analitycy stawiają jednak na PGE i upatrują możliwości wzrostu notowań spółki o niemal 43%, a dokładniej do 9,1 zł. Co skłoniło analityków do wystawienia zalecenia „kupuj” akcjom energetycznej spółki?

1/wzrost skorygowanej EBITDA za IV kwartał 2019 r. 2/motory wzrostu w postaci segmentów Ciepłownictwo czy Energetyka Odnawialna 3/mniejsze obciążenie remontami w najbliższych dwóch latach 4/możliwy powrót do wypłaty dywidendy 5/ok. 15% dyskonto do wiodących grup energetycznych w kraju.

Znak zapytania

PKN (PKNORLEN) już kilkukrotnie pojawiał się w tej sekcji, jednak akcje spółki, a przede wszystkim ich wycena, nie przestają budzić mieszanych ocen. Od dość skrajnych wycen akcje PKN Orlen rozpoczęły też 2020 r. otrzymując ceny docelowe w przedziale od 77 zł do 101 zł.

Autorami niższej wyceny są analitycy HSBC, a niewiele wyższą, bo 84 zł, wyznaczył także zespół Raiffeisen. Oba biura zalecały też redukowanie akcji spółki, jednak po ostatnich spadkach, obie ceny przewyższają już aktualne notowania PKN. Rzeczywistość wyprzedziła bowiem prognozy, a akcje spółki w samym tylko styczniu straciły ponad 11,8% swojej wartości.

W takich okolicznościach raport BOŚ DM oznaczony rekomendacją „trzymaj” i ceną docelową 101 zł, mimo negatywnego wdzięku, jawi się jako wytonowany.

"Podtrzymujemy nasze negatywne nastawienie względem walorów PKN Orlen i chociaż nie uważamy, by były fundamentalnie drogie (silny spadek w ostatnich tygodniach), to dostrzegamy ograniczony zestaw pozytywnych bodźców, natomiast całkiem sporo czynników ryzyka" - czytamy

Tych jest jednak co najmniej kilka, a wśród najważniejszych wymieniają m.in. trudne warunki makroekonomiczne, spodziewane pogorszenie wyników (EBITDA o - 3 mld zł), a także plany przejęcia ENG (ENERGA).

"Pozytywnie oceniamy planowane przejęcie Lotosu, ale nabycie Energi to nieporozumienie" – dodano w rekomendacji

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
PKP (PKPCARGO) 07.01.2020 08:30 Noble Securities

https://noblesecurities.pl/

APN (APLISENS) 03.01.2020 11:15 Noble Securities https://noblesecurities.pl/
LTS (LOTOS) 13.01.2020

08:00

BOŚ DM http://www.infostrefa.com/
PGE 30.01.2020 08:00 BDM http://www.bdm.pl/

PKN (PKNORLEN)

13.01.2020 08:00 BOŚ DM http://www.infostrefa.com/