Cordia International ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 33 501 018 akcji PND (POLNORD). Cena za akcję spółki została ustalona na 3,55 zł. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Aktualnie Cordia International posiada 64 042 109 akcji Polnordu (65,66%).

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 5 marca. Zakończenie zapisów nastąpi 3 kwietnia 2020 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 9 kwietnia 2020 r.

„Wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem Spółki i traktuje nabycie Akcji jako inwestycję strategiczną, która umożliwi mu dalszą ekspansję w sektorze nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Wzywający zamierza wspierać rozwój Spółki oraz w zakresie prawnie dozwolonym, umożliwić Spółce dostęp do swoich zasobów, doświadczenia, najlepszych praktyk oraz know how. W najbliższej przyszłości Wzywający planuje przeprowadzić analizę m.in. działalności Spółki, jej portfela nieruchomości, wyników finansowych oraz strategii Spółki w świetle praktyk, strategii i działalności grupy Wzywającego, w szczególności w celu zidentyfikowania potencjalnych synergii i możliwości rozwoju/wzrostu” – czytamy w treści wezwania