MDA (MEDAPP), polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji i mieszanej rzeczywistości opublikowała wyniki finansowe za 4 kwartały 2019 roku. W minionym roku spółka odnotowała 3,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto. Jest to pierwszy rok w historii spółki, w którym MedApp osiągnął dodatni wynik netto.

- MedApp ma duży potencjał do wzrostu wyników oraz zwiększania skali uzyskiwanych przychodów, pracujemy nad tym aby uzyskiwane wolumeny sprzedaży miały charakter powtarzalny – komentuje Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu Medapp SA

MedApp planuje w bieżącym rokurozwinąć oferowane produkty oraz znacząco rozszerzyć działania komercjalizacyjne. Aby je sfinansować, spółka zorganizowała ofertę publiczną akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,68 mln zł. Zapisy trwają do 29 lutego, a można ich dokonywać za pośrednictwem Domu Maklerskiego Prosper Capital, który jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej.

- Mamy bardzo ambitne plany na ten rok. Chcemy wzbogacić technologicznie nasze rozwiązania m.in. o transmisję 5G, która znacząco uprości oraz ułatwi przesyłanie danych w ramach naszej platformy telemedycznej CarnaLife System oraz podczas operacji wykonywanych przy użyciu rozwiązania wizualizacyjnego CarnaLife Holo. Chcemy  dotrzeć z naszymi rozwiązaniami do jak najszerszego grona potencjalnych klientów w Polsce i za granicą. Jesteśmy przekonani o tym, że pieniądze pozyskane z emisji pozwolą nam zrealizować powyższe cele,  – dodaje Krzysztof Mędrala.

Na początku rokuMedApp poinformował o sprzedaży amerykańskim dystrybutorom dostępów do licencji na aplikację CarnaLife Holo za 3 mln zł. Z rozwiązania służącego do obrazowania 3D stosowanego w kardiolologii interwencyjnej, onkologii czy w chorobach układu krążenia, wykorzystującego gogle Hololens firmy Microsoft skorzystają placówki naukowo-medyczne oraz uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Technologia będzie początkowo wykorzystywana w celach naukowo-badawczych. Z kolei w Europie w listopadzie ubiegłego rokuSpółka podpisała list intencyjny z Glocal Health AB, szwedzkim dostawcą mobilnych centrów diagnostycznych, dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych działającym w krajach skandynawskich. Ponadto Spółka zamierza wejść ze swoimi rozwiązaniami na rynki Zatoki Perskiej, azjatyckie i afrykańskie. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kilkoma znaczącymi podmiotami z Arabii Saudyjskiej i Emiratów. Rozwiązania spółki już teraz wykorzystywane są przez globalne koncerny działające na rynku medycznym takie jak Johnson & Johnson.