Zarząd EXA (EXAMOBILE) podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych rozpoczętego 16 stycznia 2020 r. W wyniku przeglądu, spółka planuje przeprowadzenia prywatnej emisji akcji kierowanej do członków obecnego zarządu z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych akcjonariuszy.

Emisja miałaby dotyczyć 1 700 000 akcji, które zostaną objęte w cenie emisyjnej 0,25 zł akcję. Jednocześnie akcje zostaną objęte umową ograniczenia zbywalności przez okres 2 lat od daty podjęcia uchwały o emisji.

Dodatkowo, zarząd ma opracować politykę dywidendy i na jej podstawie rekomendować wypłatę dywidendy za 2019 r.

„W ocenie Zarządu planowane działania i obrana w związku z tym dalsza ścieżka rozwoju pozwoli zwiększyć dynamikę wzrostu EXAMOBILE S.A., utrzymać bezpieczną sytuację finansową Emitenta oraz rozpocząć wdrażanie polityki dywidendy, co w konsekwencji powinno zabezpieczać interesy akcjonariuszy Spółki w długim terminie. Spółka zastrzega, że osiągnięcie powyższych efektów powinno być możliwe wyłącznie w razie udanego wdrożenia i przeprowadzenia wszystkich działań przyjętych przez Zarząd w wyniku Przeglądu” – czytamy w komunikacie