Zarząd ASE (ASSECOSEE) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,74 zł na akcję. Taka wysokość dywidendy oznacza przeznaczenie na ten cel kwoty 38,4 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz kapitału rezerwowego.

Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Asseco South Eastern Europe byłaby równa ok. 2,6%.

W ubiegłym akcjonariusze spółki otrzymali dywidendę równą 0,52 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły