Zarząd APT (APATOR) rekomenduje aby łączna kwota dywidendy za 2019 r. wyniosła 1,3 zł na akcję. Oznacza to, że poza wypłaconą już zaliczką w kwocie 0,45 zł na akcję, akcjonariusze otrzymaliby jeszcze 0,85 zł na akcję zasadniczej dywidendy. Zdecyduje o tym ZWZA, które zaplanowano na 25 maja 2020 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki również trafiła dywidenda w łącznej kwocie 1,3 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły