ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w okresie całego 2019 roku, jak i w samym IV kwartale 2019 r. Przychody ze sprzedaży w 2019 r. przekroczyły 1,9 mld USD w porównaniu do 2,1 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 7%. Zysk netto w 2019 r. wzrósł o 27%, do 15,2 mln USD z 12,0 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku. W samym IV kw. 2019 r. Grupa wypracowała przychody w wysokości 664 mln USD w porównaniu do 571 mln USD w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 16%. Zysk netto w IV kw. 2019 r. wzrósł o 63%, do 8,0 mln USD z 4,9 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

ASB (ASBIS) pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W 2019 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,5-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 27-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w 2019 roku była Rosja. Polska, z przychodami w 2019 r. na poziomie blisko 50 mln USD, po raz pierwszy od kilku lat znalazła się wśród 10 krajów o największych przychodach w Grupie.

ASBIS zrealizował podwyższoną 18 listopada 2019 roku prognozę finansową na 2019 r., która zakładała wypracowanie przychodów pomiędzy 1,7 mld USD a 1,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 13 mln USD a 14 mln USD.

Grupa wypłaciła 19 grudnia 2019 r. akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysków za 2019 r. w wysokości 0,06 USD na akcję (w sumie 3.330.000 USD).

W styczniu 2020 roku ASBIS zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki CLEVETURA LLC z siedzibą w Mińsku (Białoruś) za łączną kwotę 584 tysięcy USD. CLEVETURA LLC to białoruski startup, który zaprojektował oraz wprowadził na rynek w 2019 roku unikalną, pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch opartą na opracowanej i opatentowanej przez siebie technologii Touch-Keys. Klawiatury Click&Touch będą sprzedawane pod marką Prestigio.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych w 2019 roku wyników finansowych, szczególnie IV kwartał ubiegłego roku zaliczamy do udanych. Był to jeden z najlepszych kwartałów w naszej historii. Nasze oczekiwania na dobry rok wynikające z wyników zrealizowanych w 2018 r. zostały całkowicie zrealizowane – w momencie lekkiego odbicia rynku IT, my skorzystaliśmy na tym bardzo dużo. Obiecaliśmy skupić się na zyskowności w 2019 roku i dowieźliśmy nasze obietnice – zysk netto w samym IV kwartale wzrósł o 63%, natomiast w całym 2019 roku o 27%. W 2019 roku po raz kolejny wypłaciliśmy naszym inwestorom zaliczkę na poczet spodziewanej z zysków dywidendy, praktykę ustanowioną w 2018 r. Naszym zdaniem jest to właściwa strategia podziękowania wieloletnim inwestorom ASBIS. O całościowej dywidendzie za 2019 rok poinformujemy po zamknięciu całego roku” – powiedział Siergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. 

Ten rok również zapowiada się bardzo interesująco. Zamierzamy dalej koncentrować się na rozwoju marek własnych oraz rozwoju tradycyjnej dystrybucji produktów IT, Mocno wchodzimy w dystrybucję i produkcję zaawansowanych technologiczne produktów i rozwiązań IT. Rok 2020 rozpoczęliśmy kupnem 40% udziałów w białoruskiej spółce CLEVETURA LLC, dzięki czemu jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na rynek technologię Touch-Keys, na której oparta jest klawiatura Prestigio Click&Touch. Technologia ta została rewelacyjnie przyjęta przez rynek, a obecnie trwają dalsze prace developerskie nad przygotowaniem nowej generacji klawiatur z technologią Touch-Keys, którą będzie można wykorzystać w laptopach, tabletach, iPadach oraz smart TV” – dodał Siergiej Kostevitch.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY  

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW  

Udział krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 53,5% w ciągu czterech kwartałów 2019. Sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce to głównie sprzedaż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która w samym IV kwartale wzrosła o ponad 21%.

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów pozwala na lepsze zrozumienie wspomnianych powyżej trendów. Wzrost w krajach byłego ZSRR wynikał z trendu w Rosji (+10,2% w IV kw. 2019 r. oraz -4,6% za dwanaście miesięcy 2019 r.), na Ukrainie (+33,1% w IV kw. 2019 r. oraz +4,3% za dwanaście miesięcy 2019 r.) w Kazachstanie +56,5% w IV kw. 2019 r. oraz -12,0% za dwanaście miesięcy 2019 r.) oraz na Białorusi (+27,2% w IV kw. 2019 r. oraz +4,7% za dwanaście miesięcy 2019 r.). Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR był efektem wzrostu sprzedaży nowych produktów Apple i zakończonymi dużymi projektami IT w grudniu 2019 r.

Jednocześnie, spadek w Europie Środkowo-Wschodniej był rezultatem tendencji na Słowacji (+5,6% w IV kw. 2019 r. oraz -7,2% za dwanaście miesięcy 2019 r.), w Czechach (-3,6% w IV kw. 2019 r. oraz -6,8% za dwanaście miesięcy 2019 r.) oraz w Rumunii (-26,3% w IV kw. 2019 r. oraz -22,6% za dwanaście miesięcy 2019 r.

Warty odnotowania jest fakt, że w 2019 roku Polska po raz pierwszy od wielu lat znalazła się wśród 10 największych krajów w Grupie, pod względem generowanej sprzedaży.

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

Spośród innych linii produktowych, Spółka zanotowała pozytywny trend w IV kw. 2019 r. i w okresie 12 miesięcy 2019 r. na sprzedaży akcesoriów i multimediów (odpowiednio: +32% i +44%) oraz produktów sieciowych (odpowiednio: +21% i +15%).