Zarząd CDL (CDRL) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2020 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. Taką decyzję uzasadniono aktualnym otoczeniem rynkowym i rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

"Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii, zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowej, ostatecznego kształtu pakietu antykryzysowego, sposobu kształtowania się dalszych nawyków konsumenckich w przyszłości, jak również ogólnej koniunktury gospodarczej w Europie, jak i na świecie, zarówno w trakcie epidemii oraz po jej zakończeniu, Zarząd Spółki uznał, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest zatrzymanie zysku wypracowanego w 2019 roku w całości w kapitale zapasowym Spółki, na zabezpieczenie jej przyszłej działalności, z którym to uzasadnieniem w pełni zgodziła się Rada Nadzorcza Spółki" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze spółki otrzymywali dywidendę nieprzerwani w latach 2014-2019 r. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły