Zarząd ATD (ATENDE) podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości aktywów w kwocie 3 148 tys. zł, co wpłynie na jednostkowy wynik netto spółki za 2019 r. Odpis utworzono w konsekwencji utraty wartości posiadanych udziałów w zależnej Atende Medica sp. z o.o.

„Dokonany odpis wartości udziałów w Atende Medica ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki i jej Grupy Kapitałowej” – dodano w komunikacie