Zarząd ATT (GRUPAAZOTY) w wyniku przeprowadzonych testów stwierdził o konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Opis obniży skonsolidowany wynik netto spółki za 2019 r. o -23,4 mln zł. Natomiast wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie -28,8 mln zł. Jak podano, konieczność dokonania odpisu wynika z obserwowanego załamania na rynku siarki, zarówno w aspekcie wolumenów sprzedaży, jak i cen.

"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe wyniki Emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:
- wpływ na jednostkowy wynik netto: – 32,2 mln zł.
Odpis wartości akcji obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA Spółki za 2019 rok"
- dodano w komunikacie