Instalacje Projektu EFRA pomyślnie przeszły 30-dniowy bankowy ruch testowy, który zakończył się w rafinerii LTS (LOTOS) w Gdańsku w nocy z 24 na 25 marca. Wymóg jego przeprowadzenia przewidywała umowa kredytowa na finansowanie tego przedsięwzięcia. Dzięki tej inwestycji na rynek trafi dodatkowo rocznie blisko milion ton wysokiej jakości paliw.

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to zrealizowana przez Grupę LOTOS i LOTOS Asfalt inwestycja w budowę instalację opóźnionego koksowania oraz szeregu instalacji towarzyszących. Umożliwia ona bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej i wyprodukowanie rocznie blisko miliona ton wysoko marżowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego oraz ponad 350 tys. ton koksu naftowego. Równolegle koncern nie produkuje już mało opłacalnego i nieekologicznego ciężkiego oleju opałowego. Wartość całej inwestycji to ponad 2,3 mld złotych.

– Pomyślne przeprowadzenie bankowego ruchu testowego Projektu EFRA to zakończenie kluczowej inwestycji zrealizowanej wspólnie przez Grupę LOTOS i LOTOS Asfalt – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – To również kolejny dowód na to, że jako koncern w tym niełatwym czasie konsekwentnie realizujemy nasze plany. Dzięki tej inwestycji na rynek trafi rocznie dodtakowo prawie milion ton wysokiej jakości paliw.